Prostějov

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Prostějov

Viz též:

Článek z dobového tisku: Židé v Prostějově nesmějí na výstavy, České slovo, 23. prosince 1941

Literatura:

Marie DOKOUPILOVÁ: "Literatura a prameny k dějinám židovské obce v Prostějově", admn, biblio, in: Židé a Morava. 1995, s. 80 - 85.

Marie DOKOUPILOVÁ: "Místa pohřbívání Židů v Prostějově do počátku 19. století", admn, biblio, in: Židé a Morava. 2000, s. 74 - 78.

Bernard HEILIG: Urkundliches zur wirtschaftgeschichte der Juden in Prossnitz. Jüdisches Buch- und Kunstverlag: Brünn 1929.

Jaroslav KLENOVSKÝ: Židovské město v Prostějově. Muzeum Prostějovska: Prostějov 1997.

Miroslav PETERKA: "Prostějovské ghetto, jeho vzestup - soumrak - zánik", admn, biblio, in: Židé a Morava. 1995, s. 67 - 79.

Bernhard WACHSTEIN: "Notizen zur Geschichte der Juden in Prossnitz", admn, biblio, in: Jahrbuch der Jüdische Litterarische Gesellschaft, admn, biblio, sv , admn, biblio, c (1924).

Leopold GOLDSCHMIED: "Geschichte der Juden in Proßnitz", admn, biblio, in: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Jüdischer Verlag: Brünn 1929, s. 491 - 505.

Návrat na mapu České republiky...

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Židovské Museum v Praze Institut Terezínské Iniciativy
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house
Investice do rozvoje vzdělávání Casablanca