Databáze obětí

@@@_db_photo_random_@@@

Příjmení: Jméno: Datum narození: Bydliště: Adresa:

English version (incomplete)

  O databázi:

 • Databáze obsahuje jména a osudy Židů deportovaných z českých zemí a vězňů terezínského ghetta z dalších evropských zemí.

 • Během druhé světové války bylo zavražděno téměř 80 tisíc Židů z českých zemí. Většina z nich byla deportována do terezínského ghetta a odtud do vyhlazovacích táborů.

 • Databáze neobsahuje informace o přeživších.

 • Přesné adresy jsou zpravidla k dispozici pouze pro Židy z Prahy a pocházejí z registrace Židů, která v Protektorátu probíhala od podzimu 1941.

 • Více informací...

  Tipy pro hledání:

 • Při hledání podle jména stačí zadat začátek slova. Místo jakýchkoli jiných částí jmen můžete použít % pro libovolný počet znaků, _ pro jeden znak. Zadáte-li například "%ohn", vyhledají se jména Kohn, Cohn, i Abrahamsohn. Zadáte-li "_ohn", vyhledá se Kohn a Cohn.

 • Datum narození zadávejte ve formátu DD.MM.RRRR.

 • Maximálně lze vyhledat 1000 záznamů.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Židovské Museum v Praze Institut Terezínské Iniciativy
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house
Investice do rozvoje vzdělávání Casablanca