Žofie Müllerová

Blank

Geboren 13. 08. 1891

Letzte Wohnadresse vor Deportation:
Prag, XVI

Adresse/Ort der Registrierung im Protektorat:
Prag XVI, U Plzeňky 9

Transport Ba, č. 1070 (10.08.1942 Prag -> Theresienstadt)
Transport Dz, č. 565 (15.05.1944 Theresienstadt -> Auschwitz)

Ermordet

Historischer Kontext

Ba (10.08.1942 Prag -> Theresienstadt)

Deportiert insgesammt: 1459
Ermordet: 1292
Überlebt: 167
Mehr…

Dz (15.05.1944 Theresienstadt -> Auschwitz)

Deportiert insgesammt: 2501
Ermordet: 2364
Überlebt: 137
Mehr…

Prag

První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Mehr…
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Židovské Museum v Praze Institut Terezínské Iniciativy
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house
Investice do rozvoje vzdělávání Casablanca