Eliška Poláčková

Blank

Geboren 10. 09. 1889

Letzte Wohnadresse vor Deportation:
Kosová Hora

Transport Bd, č. 653 (04.09.1942 Prag -> Theresienstadt)
Transport Bk, č. 708 (08.09.1942 Theresienstadt -> Klein Trostinetz)

Ermordet

Historischer Kontext

Bd (04.09.1942 Prag -> Theresienstadt)

Deportiert insgesammt: 999
Ermordet: 946
Überlebt: 53
Mehr…

Bk (08.09.1942 Theresienstadt -> Klein Trostinetz)

Deportiert insgesammt: 998
Ermordet: 995
Überlebt: 3
Mehr…

Kosová Hora

Nejstarší doklad o židovském osídlení středočeského města pochází z roku 1570: žily tu tehdy pravděpodobně dvě rodiny a jejich počet neustále vzrůstal. Roku 1870 tvořili Židé 35% obyvatel, později jejich počet rychle klesal. Byla zde mikve a sídlilo tu pohřební bratrstvo. Oběťmi holocaustu se stalo přibližně 35 zdejších Židů.
Mehr…
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Židovské Museum v Praze Institut Terezínské Iniciativy
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house
Investice do rozvoje vzdělávání Casablanca