MUDr. Josef Pollak

Blank

Geboren 16. 12. 1861

Letzte Wohnadresse vor Deportation:
Prag, XII

Adresse/Ort der Registrierung im Protektorat:
Prag XII, Varšavská 9

Transport Ca, č. 687 (24.10.1942 Prag -> Theresienstadt)
Transport Dr, č. 1633 (15.12.1943 Theresienstadt -> Auschwitz)

Ermordet

Historischer Kontext

Ca (24.10.1942 Prag -> Theresienstadt)

Deportiert insgesammt: 989
Ermordet: 887
Überlebt: 102
Mehr…

Dr (15.12.1943 Theresienstadt -> Auschwitz)

Deportiert insgesammt: 2509
Ermordet: 2232
Überlebt: 277
Mehr…

Prag

První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Mehr…
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Židovské Museum v Praze Institut Terezínské Iniciativy
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house
Investice do rozvoje vzdělávání Casablanca